�[�Ԕ�p�Q�l�����\�i�e�X�܂���ʎԁj
  �́@�@���@�@�X�@�@��
���@�[�@�ԁ@�n URAWA ARENA TOKYO OSAKA NAGOYA
�k�C���G���A          
�k�C�� ¥115,000 ¥115,000 ¥115,000 ¥115,000 ¥115,000
���k�G���A          
�X ¥88,000 ¥88,000 ¥88,000 ¥140,000 ¥138,000
���E�H�c ¥85,000 ¥85,000 ¥85,000 ¥130,000 ¥128,000
�{��E�R�` ¥75,000 ¥75,000 ¥75,000 ¥115,000 ¥113,000
���� ¥67,000 ¥67,000 ¥67,000 ¥105,000 ¥103,000
�V�� ¥70,000 ¥70,000 ¥70,000 ¥95,000 ¥93,000
�֓��G���A          
��� ¥35,000 ¥35,000 ¥35,000 ¥90,000 ¥88,000
�Q�n�E�Ȗ� ¥28,000 ¥28,000 ¥28,000 ¥90,000 ¥88,000
�����E��� ¥25,000 ¥25,000 ¥25,000 ¥75,000 ¥72,000
�_�ސ�E��t ¥28,000 ¥28,000 ¥28,000 ¥70,000 ¥68,000
�R�� ¥57,000 ¥57,000 ¥57,000 ¥70,000 ¥68,000
�k���E�M�z�G���A          
����E�É� ¥62,000 ¥62,000 ¥62,000 ¥65,000 ¥35,000
���m ¥72,000 ¥72,000 ¥72,000 ¥45,000 ¥25,000
�� ¥75,000 ¥75,000 ¥75,000 ¥50,000 ¥28,000
�O�d�E�x�R ¥77,000 ¥77,000 ¥77,000 ¥60,000 ¥45,000
�ΐ�E���� ¥85,000 ¥85,000 ¥85,000 ¥55,000 ¥50,000
�֐��G���A          
����E���s ¥86,000 ¥86,000 ¥86,000 ¥35,000 ¥35,000
��� ¥81,000 ¥81,000 ¥81,000 ¥25,000 ¥45,000
�ޗǁE���� ¥83,000 ¥83,000 ¥83,000 ¥28,000 ¥50,000
�a�̎R ¥88,000 ¥88,000 ¥88,000 ¥35,000 ¥62,000
�����E�l���G���A          
����E���� ¥96,000 ¥96,000 ¥96,000 ¥58,000 ¥68,000
���R ¥86,000 ¥86,000 ¥86,000 ¥45,000 ¥77,000
�L�� ¥88,000 ¥88,000 ¥88,000 ¥55,000 ¥80,000
�R���E�����E���� ¥93,000 ¥93,000 ¥93,000 ¥65,000 ¥84,000
���Q�E���m ¥98,000 ¥98,000 ¥98,000 ¥70,000 ¥89,000
��B�G���A          
�����E����E�F�{ ¥93,000 ¥93,000 ¥93,000 ¥78,000 ¥86,000
�{��E�啪�E���� ¥98,000 ¥98,000 ¥98,000 ¥85,000 ¥91,000
������ ¥100,000 ¥100,000 ¥100,000 ¥88,000 ¥93,000
����G���A          
���� ¥170,000 ¥170,000 ¥170,000 ¥170,000 ¥170,000
���@�[�@�ԁ@�n URAWA ARENA TOKYO OSAKA NAGOYA
��������͐ō��\�L�ł��B
���o�^��s��p�E�Ԍɏؖ���s��p�Ȃǂ͊܂܂�Ă���܂���B
���[�Ԕ�p�͎Q�l���i�ł��B���[�Ԃ��[�ԏꏊ�E�����EAMG�E�|���V�F�E�t�F���[���E�����{���M�[ �E�}�Z���e�B�E�x���g���[�ȂǐV�ԉ��i1300���~�ȏ�̎��q�́A�ʓr������������܂��B
�ڂ����͂��₢���킹���������B
�{���h�J�[�Y�Y�a ��338-0823�@��ʌ��������܎s����h�a4-1-1
TEL. 048-851-4416 / FAX. 048-851-4412
�{���h�J�[�Y���� ��145-0064�@�����s��c���r��1-20-8
TEL. 03-3727-0808 / FAX. 03-6421-8800
�{���h�J�[�Y�A���[�i ��338-0001�@��ʌ��������܎s������㗎��2-4-1
TEL. 048-857-6000 / FAX. 048-857-8811
�{���h�J�[�Y��� ��537-0024�@���{���s�����擌����1-17-19
TEL. 06-6972-9977 / FAX. 06-6972-5522
�{���h�J�[�Y���� ��457-0071�@���m�������s�����}��5-26-1
TEL. 052-602-6655 / FAX. 052-602-6656